Kontakt

biuro@instytut-mikroekologii.pl
Tel: +48 882 131 072
Tel.: 61 862 63 35

TERMIN: 19 maja 2018 r.

MIEJSCE OBRAD:
Hotel MERCURE
00-120 Warszawa
Złota 48/54

ORGANIZATOR:

Partnerzy:
Mikrobiota 2018

Jako założyciel Instytutu Mikroekologii, pionierskiej jednostki zajmującej się diagnostyką mikrobioty jelitowej i probiotykoterapii w Polsce, mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową całkowicie poświęconą tematowi MIKROBIOTY. W ciągu dwunastu lat istnienia Instytutu Mikroekologii wiele się zmieniło. Mikrobiota nie jest już niszowym tematem, którym zainteresowani są tylko mikrobiolodzy i dotyczy praktycznie każdej dziedziny medycyny. Potwierdzono, że bakterie jelitowe wpływają na każdą komórkę naszego ciała, począwszy od przewodu pokarmowego, a skończywszy na układzie nerwowym. Aby przedstawić Państwu fascynujący świat mikrobów, na konferencję zaprosiłam, w imieniu Instytutu Mikroekologii, wybitnych specjalistów związanych z tym tematem, by razem z nimi zgłębić zależności między bakteriami a człowiekiem.
Z poważaniem,
Dr n. med. Mirosława Gałęcka
Instytut Mikroekologii

Program konferencji

08:00 - 09:00
Rejestracja uczestników
09:00 - 09:30
Otwarcie konferencji
10:00 - 10:30
„Hashimoto – jelito, mikrobiota, dieta. Komplementarne podejście do pacjenta.”

dr n. med. Anna Modelska – Ziółkiewicz

10:30 - 11:00
"MTHFR – o co tyle krzyku?"

lek. med. Sławomir Laber

11:00 - 11:30
"Mikrobiota w okresie okołoporodowym – piętno na całe życie."

dr hab. med. Jan Mazela, prof. UM

11:30 - 12:00
przerwa kawowa
12:00 - 12:30
„Kyber Metabolic- nowe narzędzie diagnostyczne w chorobach metabolicznych”
Wykład w języku angielskim

dr Andreas Schwiertz

12:30 - 13:00
„Insulinooporność okiem ginekologa”

lek. med. Sławomir Laber

13:00 - 13:30
"Epigenetyczne uwarunkowania chorób przewlekłych - znaczenie mikrobioty jelitowej"

dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień

13:30 - 14:15
lunch
14:15 - 14:45
„Probiotyki – fanaberia czy konieczność”

dr n. biol. Anna Basińska

14:45 - 15:15
E. coli i Enterococcus – dwie bakterie, cztery twarze”
Wykład w języku angielskim

dr Andreas Schwiertz

15:15 - 15:45
“Terapia mikrobiologiczna – o krok dalej od standardowych probiotyków”

dr n. med. Mirosława Gałęcka

15:45 - 16:15
„Transfer kału – nowe perspektywy”

prof. dr hab. n. med. Peter Konturek

16:30
Rozdanie certyfikatów – zakończenie konferencji

Prelegenci

Dr n. med. Anna Modelska-Ziółkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Staż podyplomowy odbyła na Uniwersytecie Tomasza Jeffersona w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Studium doktoranckie i staże specjalizacyjne odbywała w Klinice Endokrynologii w Poznaniu. Pracuje jako lekarz w dziedzinie endokrynologii i medycyny przeciwstarzeniowej. Członek wielu międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń lekarskich i naukowych. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging.
Główne zainteresowania w działalności zawodowej to zaburzenia hormonalne, ich diagnostyka i leczenie, choroby tarczycy, medycyna prewencyjna, metody diagnostyczne i terapeutyczne w medycynie przeciwstarzeniowej.
Obecnie spotykamy coraz więcej pacjentów cierpiących z powodu chorób autoimmunizacyjnych, a szczególnie choroby Hashimoto. Niestety w przebiegu tego schorzenia obserwujemy niedobory wielu hormonów, co wpływa na funkcjonowanie całego organizmu i właśnie dlatego komplementarne podejście do pacjenta jest niezwykle istotne. Nie bez znaczenia, w przebiegu choroby, są struktura mikrobioty jelitowej powiązana z funkcjonowaniem bariery jelitowej i dieta pacjenta, których ulepszanie może zwiększyć komfort życia chorego. W związku z tym prelegentka dr n. med. Anna Modelska-Ziółkiewicz zaprezentuje referat pt. „Hashimoto – jelito, mikrobiota, dieta. Komplementarne podejście do pacjenta.”

Dr hab. Andreas Schwiertz,
w latach 1990-1996 studiował biologię na uniwersytetach Oldenburg, Cork (Irlandia) oraz St. Petersburgu (Rosja). W 2000 roku obronił doktorat, a od 2003 roku jest kierownikiem Działu Nauki i Rozwoju Instytutu Mikroekologii w Herborn. Obroniona w 2012 roku na Uniwersytecie Justusa Liebiga rozprawa habilitacyjna dr A. Schwiertza dotyczyła mikrobioty w dziedzinie gastroenterologii.
Prelegent posiada liczne publikacje w międzynarodowych czasopismach i książkach, takich jak Scientific Reports, Parkinsonism & Related Disorders, Environmental Microbiology, European Journal of Clinical Nutrition, Gastroenterology.

W 2002 roku uzyskał grant Marie Skłodowskiej-Curie, a od 2008 do 2013 był członkiem Komisji ds. Zagrożeń Biologicznych Państwowego Urzędu Oceny Ryzyka w Berlinie. Od 2014 roku członek Naukowej Rady Doradczej Uniwersytetów w Furtwangen i Herborn.
Obecnie prowadzi badania dotyczące interakcji pomiędzy mikrobiotą jelitową i układem nerwowym.

Na konferencji Mikrobiota 2018 dr Andreas Schwiertz zaprezentuje dwa tematy. Pierwszy referat pt. „Kyber Metabolic – nowe narzędzie diagnostyczne w chorobach metabolicznych” dotyczył będzie znaczenia mikrobioty jelitowej w kształtowaniu naszego metabolizmu oraz nowego pakietu badań kierowanego do pacjentów z zespołami metabolicznymi. Drugie wystąpienie zatytułowane E. coli i Enterococcus – dwie bakterie, cztery twarze” będzie dotyczyło właściwości bakterii które wchodzą w skład naszej fizjologicznej mikrobioty jelitowej.

Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień,
jest lekarzem i nauczycielem akademickim, specjalistą w dziedzinie pediatrii (2001) i gastroenterologii dziecięcej (2015). Adiunkt habilitowany w Katedrze i Klinice Pediatrii w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i p.o. Ordynatora Oddziału Gastroenterologii Dzieci w Katedrze i Klinice Pediatrii w Zabrzu. Aktualnie Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (kadencja 2016-2018) oraz członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, a także Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Zainteresowania naukowe obejmują zaburzenia odżywiania, motoryki przewodu pokarmowego, celiakia i zakażenia Helicobacter pylori. Prelegent jest autorem wielu publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, przykładowo Pediatria i Medycyna Rodzinna, Pediatria Współczesna, Journal of Asthma i European Journal of Human Genetics.

Epigenetyka to nowa dziedzina nauki zajmująca się badaniem różnych mechanizmów, które prowadzą do zmian ekspresji naszych genów, np. w różnicowaniu się tkanek. Coraz częściej sugeruje się że modyfikacje epigenetyczne warunkują zmiany nowotworowe i choroby neurodegeneracyjne oraz modyfikują schorzenia metaboliczne. Te jednostki chorobowe wykazują zależności ze strukturą mikrobioty jelitowej. Z kolei zmiany epigenetyczne mogą być powodowane przez dietę oraz czynniki środowiskowe. Właśnie dlatego dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień przedstawi referat zatytułowany „Epigenetyczne uwarunkowania chorób przewlekłych – znaczenie mikrobioty jelitowej”.

Prof. dr hab. med. Peter C. Konturek
jest specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii na Uniwersytecie Erlangen-Norymberga w Niemczech. Jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych w Klinice Turyngii w Saalfeld i Szpitala Dydaktycznego Uniwersytetu w Jenie. Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Gastroenterologii (AGAF) i członek Niemieckiego Stowarzyszenia Gastroenterologii (DGVS), Bawarskiego Stowarzyszenia Gastroenterologii (BGFG) i Niemieckiego Stowarzyszenia Medycyny Wewnętrznej (DGIM).

Zainteresowania naukowe prof. Petera Konturka dotyczą roli mikrobioty jelitowej w patogenezie chorób przewodu pokarmowego, wpływie stresu na przewód pokarmowy oraz mechanizmów molekularnych i fizjologicznych ochrony przewodu pokarmowego. Natomiast zainteresowania kliniczne prof. Petera Konturka obejmują transfer kału (fecal microbiota transplant, FMT) w leczeniu chorób układu pokarmowego (nawracającego zakażenia C. difficile, zespółu jelita drażliwego, chorób zapalnych jelit), endoskopię diagnostyczną i interwencyjną, leczenie pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, zespołem jelita drażliwego i alergią pokarmową.

Prof. Peter Konturek posiada bogaty dorobek publikacyjny obejmujący 260 oryginalnych recenzowanych publikacji w międzynarodowych czasopismach i 15 rozdziałów w książkach. Jest członkiem redakcji World Journal of Gastroenterology, wiodącym recenzentem światowych czasopism gastroenterologicznych.
Na konferencji „Mikrobiota 2018” odbywającej się 19 maja w Warszawie Prof. Peter Konturek przedstawi referat zatytułowany „Transfer kału – nowe perspektywy”.

Lek. med. Sławomir Laber
jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i od 25 lat zajmuje się ginekologią i położnictwem. Wielokrotnie na terenie województwa lubuskiego wprowadzał nowatorskie metody diagnostyczne i terapeutyczne. Stworzył mi.in jedną z pierwszych w Polsce poradni diagnostyki prenatalnej – Centrum Medyczne Perinatea w Zielonej Górze w ramach programu profilaktycznego Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowo utworzył pierwszą pracownię endoskopii ginekologicznej i rozpoczął wykonywanie złożonej diagnostyki prenatalnej. Doświadczenie zdobywał w pracując w Wojewódzkim Szpitalu w Zielonej Górze oraz w Szpitalu w Nowej Soli. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Jego gabinet w ciągu 14 lat odwiedziło kilka tysięcy zadowolonych pacjentek w większości z zaburzeniami hormonalnym i problemami z zajściem w ciążę. Prywatnie jest fanem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Stara się łączyć w sobie z jednej strony naukową dociekliwość i najnowocześniejszą wiedzę, z drugiej chęć leczenia przy pomocy możliwie jak najbardziej naturalnych metod.

W związku z obecnym stylem życia insulinooporność, czyli stan obniżonej wrażliwości tkanek na działanie insuliny, stanowi istotny problem epidemiologiczny. Insulinooporność może spowodować wzrost poziomu glukozy we krwi, co może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2 lub nadprodukcji insuliny (hiperinsulinizmowi). Hiperinsulinizm wpływa na tendencję do wzrostu masy ciała, stłuszczenie wątroby, zaburza gospodarkę cholesterolem, zmiany samopoczucia i zwiększonego łaknienia, regulację ciśnienia krwi, pracę jajników i zwiększa tempo podziałów komórkowych. Poprzez wpływ na metabolizm i stosunki hormonalne insulinooporność może mieć znaczenie u kobiet starających się o dziecko, dlatego w trakcie Konferencji Mikrobiota 2018 lek. med. Sławomir Laber przedstawi referat pt. „Insulinooporność okiem ginekologa”.

Ponadto prelegent przedstawi drugi referat zatytułowany „MTHFR – o co tyle krzyku?”. Mutacja genu MTHFR który koduje reduktazę metylenotetrahydrofolianu sprawia że nie zachodzi przekształcenie nieaktywnej formy kwasu foliowego w aktywną, warto dowiedzieć się jakie są konsekwencje posiadana tej mutacji, szczególnie w dobie problemów z płodnością.

Prof. UM dr hab. n. med. Jan Mazela
pracuje w Katedrze Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z pediatrii i neonatologii. Staże specjalizacyjne odbywał w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, potem pracował na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz prowadził badania nad wziewnym surfaktantem Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii oraz w Discovery Laboratories. W sumie przepracował w Stanach Zjednoczonych Ameryki 11 lat.

Od roku 2013 jest kierownikiem Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prowadzi badania nad mikrobiomem jelita noworodków i jego wpływem na dalszy rozwój dzieci.
Prof. UM dr hab. n. med. Jan Mazela może poszczycić się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi publikacjami w recenzowanych czasopismach jak Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, PLoS ONE, Pediatrics, Toxicology Letters, Environmental Research Archives of Disease in Childhood, Standardy Medyczne, Ginekologia Po Dyplomie, Od roku 2015 prelegent współpracuje ściśle z Instytutem Mikroekologii w Poznaniu w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z IgE niezależną nietolerancją pokarmową i dysbiozą jelitową.

Prawidłowa mikrobiota jelitowa ciężarnej i pierwsze 1000 dni w życiu dziecka są kluczowe w budowaniu jego mikrobioty jelitowej, co ma znaczenie w prawidłowym kształtowaniu układu pokarmowego i immunologicznego organizmu, a długofalowo przekłada się to na zdrowie organizmu. Bardzo ważny w aspekcie kształtowania się mikrobioty jelitowej jest też sposób porodu, karmienie oraz przebyte antybiotykoterapie w pierwszych latach życia dziecka. Zaburzenia prawidłowej kolonizacji mikrobioty przewodu pokarmowego warunkują ryzyko wystąpienia astmy, alergii, autyzmucukrzycy typu 1 oraz innych chorób cywilizacyjnych. Podczas konferencji Prof. UM dr hab. n. med. Jan Mazela przedstawi referat pt. „Mikrobiota w okresie okołoporodowym – piętno na całe życie.”

Dr n. med. Mirosława Gałęcka
jest doświadczonym specjalistą chorób wewnętrznych i założycielką Instytutu Mikroekologii w Poznaniu. Dr n. med. Mirosława Gałęcka jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, następnie praktykowała w Niemczech na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Kliniki Freie Universität Berlin pod Kierownictwem prof. Dietricha Andresena, gdzie w 1994 roku obroniła pracę doktorską w języku niemieckim. Praktykę lekarską kontynuowała w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitalu im. Raszei w Poznaniu (1992-1999) oraz w Klinice Kardiologii w Berlinie (2000-2005). W roku 1999 uzyskała specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych.W 2006 roku dr n. med. Mirosława Gałęcka powołała do życia Instytut Mikroekologii w Poznaniu posiadający własne laboratorium i dział naukowy, współpracujące z Instytutem Mikroekologii w Herborn w Niemczech. Jednostka prowadzi głównie diagnostykę mikrobioty jelitowej, mikrobioty pochwy, badania w kierunku przeciwciał IgG i IgE, ale tak że wykonuje oznaczenia markerów stanów zapalnych układu pokarmowego (kalprotektyna, laktoferyna), przesiąkliwości jelitowej (zonulina) i odporności śluzówkowej (sIgA, beta-defensyna 2). Obecnie w Instytucie Mikroekologii przyjmują sześcioro lekarzy, psycholog kliniczny i dietetyk, którzy pomogli już ogromnej liczbie pacjentów. Działalność Instytutu to również edukacja, prowadzenie i wspieranie badań naukowych oraz przygotowanie publikacji naukowych i popularnonaukowych. W bieżącym roku powstał również oddział Instytutu Mikroekologii w Warszawie w Szpitalu Św. Elżbiety.

Dr n. med. Mirosława Gałęcka jest lekarzem praktykiem, z bogatym doświadczeniem klinicznym, ale również z licznymi publikacjami naukowymi w czasopismach jak, Polish journal of Microbiology, Advances in Medical Sciences, Journal of Clinical Gastroenterology, Hepato-gastroenterology, Nutritional Neuroscience, Clinical Cardiology, American Heart Journal, Forum Zakażeń, Standardy Medyczne, Przegląd Gastroenterologiczny, Gastroenterologia Polska Pediatria Polska. W swojej praktyce lekarskiej kieruje się zasadą, że najważniejsze jest komplementarne podejście do pacjenta. Uczestniczka i prelegentka wielu konferencji naukowych, a prywatnie pasjonatka literatury pięknej, lubiąca grać w golfa.

Szczepy probiotyczne to nie tylko popularne bakterie z rodzaju Lactobacillus spp. czy Bifidobacterium spp., ale także bakterie działające immunostymulująco. Niepatogenne szczepy bakterii Enterococcus faecalis i Escherichia coli stymulują komórki immunologiczne i wspierają odporność śluzówkową. Na podstawie tej wiedzy i wieloletnich doświadczeń opracowano terapię mikrobiologiczną, która jest naturalną stymulacją układu immunologicznego, pomocną w leczeniu lub wspomaganiu leczenia szeregu chorób, w tym atopowego zapalenia skóry, alergii, chorób autoimmunizacyjnych i innych. Na czym polega terapia mikrobiologiczna, jak jest prowadzona i jakie ma zastosowania dowiedzą się Państwo podczas referatu dr n. med. Mirosławy Gałęckiej zatytułowanym: “Terapia mikrobiologiczna – o krok dalej od standardowych probiotyków”.

Dr n. biol. Anna Basińska
ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2014 obroniła pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk biologicznych w dziedzinie ekologii. Staże podoktorskie odbywała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, uczestnicząc w projektach międzynarodowych polsko-szwajcarskim i polsko-norweskim. Otrzymała roczne stypendium od władz francuskiego regionu Burgundia-Franche-Comté na staż w laboratorium Chrono-environment w Besancon we Francji. Dr n. biol. Anna Basińska jest autorką publikacji w dziedzinach biologicznych i medycznych w takich czasopismach jak Forum Zakażeń, Nowa Medycyna – Koloproktologia, Diabetologia po Dyplomie, Biologia, Protist, International Review of Hydrobiology.

Obecnie rozwija swoje zainteresowania naukowe jako specjalista ds. naukowych w Instytucie Mikroekologii w Poznaniu. Aktywnie reprezentuje Instytut Mikroekologii podczas konferencji naukowych i warsztatów oraz przygotowuje publikacje naukowe dotyczące tematyki powiązanej z zaburzeniami ekosystemu mikrobioty jelitowej w zróżnicowanych jednostkach chorobowych oraz wpływu probiotykoterapii na łagodzenie objawów tych schorzeń.

Na rynku polskim jest bardzo wiele produktów które są nazywane probiotykami – czy słusznie?. Co warto wiedzieć o mechanizmie działania probiotyków, kiedy warto po nie sięgnąć, a kiedy nie, oraz na co zwrócić uwagę wybierając probiotyk, o tym wszystkim opowiem dr n. biol. Anna Basińska podczas swego referatu pt. „Probiotyki – fanaberia czy konieczność”.