Kontakt

biuro@instytut-mikroekologii.pl
Tel: +48 882 131 072
Tel.: 61 862 63 35

TERMIN: 18 maja 2019 r.
Miejsce obrad:
Warsaw Marriott Hotel
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

ORGANIZATOR:

Konferencja rozpocznie się za:

117Days
8Hours
12Mins
1Secs
Mikrobiota 2019

Jako założyciel Instytutu Mikroekologii, pionierskiej jednostki zajmującej się diagnostyką mikrobioty jelitowej i probiotykoterapii w Polsce, mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową całkowicie poświęconą tematowi MIKROBIOTY. W ciągu dwunastu lat istnienia Instytutu Mikroekologii wiele się zmieniło. Mikrobiota nie jest już niszowym tematem, którym zainteresowani są tylko mikrobiolodzy i dotyczy praktycznie każdej dziedziny medycyny. Potwierdzono, że bakterie jelitowe wpływają na każdą komórkę naszego ciała, począwszy od przewodu pokarmowego, a skończywszy na układzie nerwowym. Aby przedstawić Państwu fascynujący świat mikrobów, na konferencję zaprosiłam, w imieniu Instytutu Mikroekologii, wybitnych specjalistów związanych z tym tematem, by razem z nimi zgłębić zależności między bakteriami a człowiekiem.
Z poważaniem,
Dr n. med. Mirosława Gałęcka
Instytut Mikroekologii

Program konferencji
08:00 - 09:00
Rejestracja uczestników
09:00 - 09:15
Otwarcie konferencji

dr n. med. Mirosława Gałęcka

09:15 - 09:45
„Mikrobiota w celiakii."

prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska

09:45 - 09:50
dyskusja
09:50 - 10:20
„Otyłość a mikrobiota."

dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

10:20 - 10:25
dyskusja
10:25 - 10:55
„Mikrobiota przez przypadki.”

mgr Monika Gackowska-Lisińska

10:55 - 11:00
dyskusja
11:00 - 11:30
przerwa kawowa
11:30 - 12:00
„Oligosacharydy mleka ludzkiego.”

dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM.

12:00- 12:05
dyskusja
12:05 - 12:35
„Probiotyki w ginekologii i pediatrii.”

dr n. med. Anna Bartnicka

12:35 - 12:40
dyskusja
12:40 - 13:10
„Konsekwencje nadmiernej przepuszczalności bariery jelitowej w świetle wiedzy medycznej.”

dr n. med. Maciej Hałasa

13:10 - 13:15
dyskusja
13:15 – 14:00
przerwa na lunch
14:00 – 14:30
Gość
14:30 – 14:35
dyskusja
14:35 – 15:05
„Mikrobiota a depresja – czy istnieje związek?"

dr n. przyr. Anna Romaniuk

15:05 – 15:10
dyskusja
15:10 – 15:40
„SIBO – coraz częstszy problem?"

lek. med. Weronika Walęcik-Kot

15:40 – 15:45
dyskusja
15:45 – 16:15
„Probiotyki w onkologii.”

dr n. med. Mirosława Gałęcka

16:15 – 16:30
Dyskusja, rozdanie certyfikatów i zamknięcie konferencji.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

Prelegenci

mgr Monika Gackowska-Lisińska
dietetyk kliniczny i sportowy, diagnosta laboratoryjny, dietocoach, szkoleniowiec

Absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy na kierunkach: dietoterapia, żywienie w sporcie oraz analityka medyczna, a także licznych kursów obejmujących żywienie w sporcie i dietocoaching. Obecnie w trakcie studiów na Functional Medicine University w USA. Wykładowca akademicki oraz prelegentka na konferencjach medycznych oraz żywieniowych.

Z powodzeniem tworzy Centrum Dietetyki Funkcjonalnej w Bydgoszczy, gdzie udziela indywidualnych konsultacji żywieniowo–diagnostycznych, opierając się na podejściu medycyny funkcjonalnej (przyczynowe, a nie skutkowe leczenie chorób) oraz evidence–based medicine. Specjalizuje się w chorobach autoimmunizacyjnych oraz metabolicznych.

Ponadto prowadzi szkolenia z „Interpretacji wyników badań laboratoryjnych w praktyce dietetyka”, które pokazują, że brak sztywnych zasad oraz schematów działania tylko indywidualne podejście przynosi wymierne efekty terapeutyczne. Autorka licznych artykułów publikowanych m.in. w fachowym magazynie „Food Forum” oraz prasie bydgoskiej.

Na konferencji Mikrobiota 2019 mgr Monika Gackowska-Lisińska wygłosi wykład pt. „Mikrobiota przez przypadki”, w którym podzieli się swoim ogromnym doświadczeniem prowadzenia pacjentów, z wykorzystaniem badań mikrobioty jelitowej i probiotykoterapii.

Lek. med. Weronika Walęcik-Kot

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, zawodowo związana z Kliniką Gastroenterologii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (baza kliniczna Instytutu Żywności i Żywienia).
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2011 r. Ukończyła także podyplomowe studia na SWPS „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” (2012 r.) oraz na WUM „Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych” (2017 r.).

Autorka publikacji z zakresu zaburzeń osi jelitowo-mózgowej oraz leczenia chorób dietozależnych takich jak: zespół jelita drażliwego (IBS), SIBO. W polu jej zainteresowań znajdują się także nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD), choroby autoimmunologiczne i neurodegeneracyjne. W swojej praktyce zawodowej wykorzystuje nowoczesne metody diagnostyki zaburzeń mikroflory i stanu zapalnego przewodu pokarmowego.

Pasjonatka zdrowego stylu życia i odżywiania. Prywatnie wegetarianka i entuzjastka metod relaksacyjnych zaczerpniętych z jogi.

Z uwagi na bardzo duże doświadczenie w pracy z pacjentami z SIBO, na konferencji Mikrobiota 2019 Pani doktor Weronika Walęcik-Kot wygłosi wykład pt. „SIBO – coraz częstszy problem?”

Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
pediatra, immunolog

Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku rozpoczęła pracę w I Klinice Chorób Dzieci w Białymstoku, a następnie podjęła studia doktorskie na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz pracowała w Zakładzie Immunologii Czeskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku zatrudniona jest w Zakładzie Patologii Instytutu – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, gdzie od 2002 roku kieruje Pracownią Immunologii. Od 2014 roku pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Hepatologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci. Jest członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Jej główne zainteresowania naukowe związane są z immunologią błon śluzowych, patofizjologią chorób układu pokarmowego i chorób o podłożu alergicznym oraz znaczeniem mikrobioty jelitowej w rozwoju przewlekłych chorób nieinfekcyjnych. Ma również duże osiągnięcia związane z zastosowaniem probiotyków w leczeniu i profilaktyce alergii pokarmowej u dzieci (jest współautorką patentu) oraz z wprowadzaniem nowych metod diagnostycznych w gastroenterologii, hepatologii i onkologii dziecięcej. Jest autorką i współautorką 165 publikacji międzynarodowych i krajowych o łącznym „impact factor” 207,793, które są licznie cytowane.

Z uwagi na ogromne doświadczenie w tematyce celiakii, Pani Profesor Bożena Cukrowska wygłosi prelekcję pt. „Mikrobiota w celiakii”.

Dr n. przyr. Anna Romaniuk
mikrobiolog, immunolog, psychodietetyk

Doktorat z immunologii obroniła w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, gdzie kontynuowała karierę naukową. Obecnie współpracuje z Instytutem Mikroekologii, CMDiK PAN oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Jest współautorem pierwszych edycji podręcznika „Immunologia” pod redakcją Prof. Marka Jakóbisiaka. Stosuje holistyczne podejście do zaburzeń układu odpornościowego i procesów neurodegradacyjnych, uwzględniając procesy metylacyjne i zaburzenia flory jelitowej. Z uwagi na swoje szerokie zainteresowania tematem osi jelitowo-mózgowej Pani doktor Anna Romaniuk zaprezentuje wykład pt. „Mikrobiota a depresja – czy istnieje związek?”.

Dr n. med. Anna Bartnicka
diagnosta laboratoryjny

Studia doktoranckie ukończyła w Klinice Zakażeń Noworodka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Tematyka jej pracy doktorskiej dotyczyła mikrobioty przewodu pokarmowego noworodków oraz czynników na nią wpływających. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku analityka medyczna. Do jej głównych zainteresowań należy mikrobiota jelitowa i jej znaczenie w zdrowiu i chorobie. Posiada wieloletnie doświadczenie w aspekcie zaburzeń mikrobioty jelitowej oraz probiotykoterapii. Jest wykładowcą na licznych konferencjach medycznych i warsztatach oraz autorką prac w czasopismach medycznych.

Z uwagi na swoje zainteresowania naukowe tematem mikrobioty w okresie okołoporodowym i noworodkowym, Pani doktor Anna Bartnicka wygłosi wykład pt. „Probiotyki w ginekologii i pediatrii”.

Prof. UM dr hab. n. med. Jan Mazela

neonatolog, pediatra

Pracuje w Katedrze Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z pediatrii i neonatologii. Staże specjalizacyjne odbywał w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, potem pracował na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz prowadził badania nad wziewnym surfaktantem Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii oraz w Discovery Laboratories. W sumie przepracował w Stanach Zjednoczonych Ameryki 11 lat. Od roku 2013 jest kierownikiem Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prowadzi badania nad mikrobiomem jelita noworodków i jego wpływem na dalszy rozwój dzieci.

Prof. Jan Mazela może poszczycić się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi publikacjami w recenzowanych czasopismach jak Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, PLoS ONE, Pediatrics, Toxicology Letters, Environmental Research Archives of Disease in Childhood, Standardy Medyczne, Ginekologia Po Dyplomie. Od roku 2015 prelegent współpracuje ściśle z Instytutem Mikroekologii w Poznaniu w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z IgE niezależną nietolerancją pokarmową i dysbiozą jelitową.

Z uwagi na ogromne doświadczenie zawodowe oraz zainteresowania naukowe nt. mikrobiomu noworodka i czynników na niego wpływających, Pan Profesor Jan Mazela zaprezentuje wykład pt. „Oligosacharydy mleka ludzkiego.”

Dr n. med. Mirosława Gałęcka
specjalista chorób wewnętrznych

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doktorat uzyskała w Berlinie, gdzie pracowała m.in. w Klinice Uniwersyteckiej im. B. Franklina. Od 2006 roku prowadzi w Poznaniu Instytut Mikroekologii oferujący kompleksową diagnostykę mikrobioty jelitowej oraz alergii i nietolerancji pokarmowych. Diagnostyka ta, pomocna jest w szeregu dolegliwości i jednostek chorobowych, u podstaw których leży dysbioza jelitowa oraz przewlekły stan zapalny. Jest lekarzem o szerokim spektrum zainteresowań i kompleksowym podejściu do pacjenta. W swej praktyce kieruje się zasadą, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Na bazie wieloletniego doświadczenia jest specjalistką w prowadzeniu terapii probiotycznej/mikrobiologicznej oraz diety spersonalizowanej. Od lat dziewięćdziesiątych jest intensywnie zaangażowana w szerzenie profilaktyki i promocji zdrowia. Dodatkowo prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy i pacjentów oraz jest koordynatorem PPP „Zdrowe Nogi”. Autorka licznych publikacji w zagranicznych i polskich czasopismach medycznych.
Z uwagi na fakt, że Pani doktor Gałęcka jest pionierką diagnostyki mikrobioty w Polsce oraz jej wieloletnie doświadczenie z probiotykoterpią w różnych jednostkach chorobowych wygłosi prelekcję pt. „Probiotyki w onkologii.”

dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
specjalista chorób wewnętrznych, dietetyk kliniczny

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Wieloletni pracownik oddziału gastroenterologii. Od kilkunastu lat zajmuje się żywieniem w różnych stanach klinicznych. Współpracuje z Instytutem Żywności i Żywienia w Warszawie. Wieloletni wykładowca, koordynator programowy kierunku Dietetyka, kierownik studiów podyplomowych z Psychodietetyki oraz Dietetyki klinicznej UM w Bialymstoku. Jej praca naukowa dotyczy głównie zagadnień związanych z otyłością oraz chorobami dietozależnymi. Od 20 lat również kierownik Ośrodka Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w Białymstoku. Jest V-ce Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, V-ce Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości „Talia”, V-ce przewodniczącą Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN, członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych, redaktorem naukowym i współautorem podręcznika „Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce”, autorem licznych rozdziałów w podręcznikach z zakresu żywienia, otyłości i schorzeń metabolicznych. Od wielu lat prowadzi krajowe wykłady, warsztaty i szkolenia z dietetyki klinicznej oraz leczenia otyłości dla różnych grup zawodowych oraz pacjentów. Obecne zainteresowania naukowe koncentruje na mikrobiocie w otyłości, w chorobach przewodu pokarmowego oraz w sporcie. Dlatego też, na konferencji Mikrobiota 2019 Pani Prof. Lucyna Ostrowska zaprezentuje wykład pt. „Otyłość a mikrobiota.”

Kontakt

biuro@instytut-mikroekologii.pl

Tel: +48 882 131 072
Tel.: 61 862 63 35