Skuteczna terapia depresji jest jednym z wyzwań XXI wieku. Szacuje się, że problem ten może dotyczyć nawet 1,5 mln ludzi w Polsce, a 350 mln na świecie. Dokładnych statystyk niestety brakuje, ponieważ depresja nadal często nie jest poprawnie diagnozowana, a co za tym idzie – leczona. Leczenie depresji powinno mieć charakter wielowymiarowy i obejmować pomoc psychologa, psychiatry, farmakoterapię oraz inne działania uzupełniające. Jednym z nich może być właśnie odpowiednia modulacja mikorbioty jelitowej czy dietoterapia. Co warto wiedzieć na ten temat?

Mikrobiota a depresja

Należy zacząć od tego, że w świetle dzisiejszej wiedzy chorzy na depresję mają silnie zaburzony skład mikrobioty jelitowej. Dlatego zarówno terapia mikrobiologiczna jak i dietoterapia oraz właściwa suplementacja mają wpływ na łagodzenie objawów i wsparcie leczenia depresji. Nidy jednak nie powinny one zastępować standardowej diagnostyki i leczenia, także, jeśli istnieje taka potrzeba, farmakologicznego. Rolą terapii komplementarnych jest nie leczenie depresji, ale zwiększenie skuteczności terapii standardowych oraz łagodzenie jej objawów. Wpływ jelit i bytującej w nich mikrobioty na mózg człowieka jest coraz lepiej poznany. Wiadomo już, że bakterie jelitowe biorą pośrednio udział między innymi w produkcji serotoniny. Jednak to nie wszystko…

Depresja a przewlekły stan zapalny

Jedną z poruszanych ostatnio teorii dotyczących genezy depresji jest przewlekły stan zapalny. Coraz częściej w publikacjach naukowych wskazuje się, że przewlekłe zapalenie może powodować powstawanie oraz zaostrzanie się tej choroby. Z przewlekłym stanem zapalnym ściśle związana jest dysbioza jelitowa, czyli brak równowagi bakteryjnej w jelicie, co przekłada się zaburzenia w działaniu bariery jelitowej. W konsekwencji naruszona zostaje równowaga w organizmie. Zaburzone zostaje między innymi działanie układu immunologicznego, nerwowego oraz praca poszczególnych organów. Dodatkowym czynnikiem nasilającym przewlekły stan zapalny jest nieprawidłowa dieta i brak aktywności fizycznej. Dlatego istotne jest aby pacjenci z depresją zostali objęci holistyczną opieką.

Podczas tegorocznej konferencji wykład na temat roli mikorbioty w depresji i komplementarnego podejścia do chorych poprowadzi dr Anna Romaniuk. Pani dr n. przyr. Anna Romaniuk jest mikrobiologem, immunologiem oraz psychodietetykiem. Doktorat z immunologii obroniła w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, gdzie kontynuowała karierę naukową. Obecnie współpracuje z Instytutem Mikroekologii, CMDiK PAN oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Jest współautorem pierwszych edycji podręcznika „Immunologia” pod redakcją Prof. Marka Jakóbisiaka.  Jej wieloletnia praca naukowa oraz praca z pacjentami pozwoli jej na przekazanie wiedzy na temat związku mikrobioty z depresją w praktycznej i przystępnej formie.

Na wykładzie dowiesz się między innymi:

  • O przewlekłym stanie zapalnym i jego wpływie na rozwój depresji.
  • O tym w jaki sposób dysbioza jelitowa wpływa na rozwój i przebieg choroby.
  • O tym w jaki sposób można pomóc pacjentom z depresją dzięki dodatkowej diagnostyce i odpowiednio dobranej terapii oraz diecie.

Bądź na bieżąco i weź udział w najlepszej konferencji 2019 roku!